Organisatie

De wandeltocht 'Slach om 'e Toer' wordt jaarlijks tussen Kerst en Oud & Nieuw georganiseerd door de stichting Slach om 'e Toer.

Bestuur
Pieter Loonstra, voorzitter
Kornelis van Dekken, secretaris, info@slachometoer.frl
Jan Pool, penningmeester
Johannes Loonstra
Sipke Bouma

Volg ons via Facebook en Twitter